Διεθνές Σεμινάριο με τον Michel ERB Σενσέι 6.  Νταν Αϊκικάι
02/01/2017
2nd HAU Aikido Instructors’ seminar
24/08/2017
Διεθνές Σεμινάριο με τον Michel ERB Σενσέι 6.  Νταν Αϊκικάι
02/01/2017
2nd HAU Aikido Instructors’ seminar
24/08/2017
Το KouShiKan dojo διοργανώνει εθνικό σεμινάριο με τον sensei Μάκη Ποτήρη (4th dan Aikikai)
στις 23 Απριλίου 2017. Ώρες :12:00-14:00.
Πειραιάς, Φωκιδος 9-11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *