2014 Σεμινάριο Αϊκίντο – Καράτε
03/05/2014
2013 Σεμινάριο Αϊκίντο – Καράτε
08/03/2013