24/03/2016

Σεμινάριο Aikido στον Πειραιά, στις 24/4/2016

Σεμινάριο Aikido στον Πειραιά στις 24/4/2016 με τον Μ.Ποτηρη sensei (3rd dan Aikikai).